Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

16. Jak zatrzymać monitoring na czas zaplanowanego wyłączenia?

Są dwa sposoby aby zatrzymać monitoring: konserwacja lub ręcznie.

  1. Możesz określić jednorazowe lub powtarzające się okienko serwisowe i powstrzymać system od testów w tym czasie. Te ustawienia dostępne są w menu "Serwis".
  2. Można również ręcznie zatrzymać monitoring w dowolnym momencie. Wystarczy się zalogować i "deaktywować monitoring" dla wybranego testu.