Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

2. Γιατί είναι το website μου ή ο server μου υπό περιορισμό;

Εισάγαμε τη δωρεάν δοκιμαστική περίοδο σαν ένα τρόπο να επιτρέψουμε στους χρήστες να δοκιμάσουν τα χαρακτηριστικά του Επαγγελματικού Λογαριασμού. Παρ' όλα αυτά, μερικοί το εκμεταλλεύονται προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα νέο λογαριασμό όταν η υπαρχουσα δωρεάν δοκιμαστική περίοδός τους λήξει, νομίζοντας πως μπορούν να απολαμβάνουν τα χαρακτηριστικά του Επαγγελματικού Λογαριασμού "για πάντα".

Για να το αποτρέψουμε αυτό, καταγράφουμε μερικές πληροφορίες από τα websites και τους servers που προστίθενται κατά τη διάρκεια μιας δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου. Όποτε ένας χρήστης προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το ίδιο website ή server ξανά σε διαφορετικό δωρεάν δοκιμαστικό λογαρασμό, θα ξέρουμε ότι ελέγχονταν και σε ένα προηγούμενο δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό πιο πριν. Σημαδεύουμε αυτά τα websites ή τους servers σαν "περιορισμένους".

Ένα "περιορισμένο" website ή server υποστηρίζει μόνο τα χαρακτηριστικά ενός δωρεάν λογαριασμού. Το ενδιάμεσο διάστημα ελέγχου περιορίζεται στα 60 λεπτά. Επιπλέον, ένα περιορισμένο website υποστηρίζει μόνο HTTP στην πόρτα 80 χωρίς προηγμένες επιλογές, ενώ ένας περιορισμένος server υποστηρίζει μόνο έλεγχο ping και HTTP στην πόρτα 80.

Εάν αναβαθμίσετε το λογαριασμό σας σε Επαγγελματικό, αυτοί οι περιορισμοί δεν θα υπάρχουν.